top of page

En pedagogisk-kunstnerisk eurytmiutdannelse

EURYTMI NORGE

Pink Gradient
Skjermbilde 2023-03-07 kl. 18.28.54.png

Eurytmi er bevegelse, harmoni og skjønnhet og har berøring med uttrykksdans, musikk, poesi og natur.

 

I eurytmien ligger det et helsefremmende potensial gjennom harmoniserende rytmer, kommunikasjon, samarbeid, relasjon til oss selv og til våre medmennesker. Du vil møte et kunstnerisk og dynamisk arbeid, preget av kreativitet, individuell vekst og forskning.

 

Samlingene passer for alle som gjennom bevegelse og kunst ønsker en personlig utvikling, oppdage nye sider av livet eller vil friske opp tidligere ferdigheter.

- Gudrun Sanden

Pink Gradient

Ta eurytmiutdannelsen din i Norge!

I dag finnes det på verdensbasis ca 3000 utdannede eurytmister som arbeider innenfor scenekunst, pedagogikk, sosialeurytmi, og helseeurytmi.

En fulltids eurytmiutdannelse er fireårig, i blant med et femte fordypningsår.

 

Grunnutdannelsen innebærer foruten en kontinuerlig fordypelse i eurytmi, også en allsidig utdannelse innen musikk, språk, fysiologi, antroposofi, kunsthistorie m.m. Etter endt grunnutdannelse kan man videreutdanne seg innen helseeurytmi og sosialeurytmi.

 

Det finnes grunnutdannelser i eurytmi i alle verdensdeler, og en av dem er hos oss i Eurytmi Norge, som holder til i lokalene til Steinerhøyskolen i Oslo.

Som eurytmist kan du bruke eurytmifaget til:

 • undervisning i Steinerbarnehager og Steinerskoler på alle klassetrinn.

 • sosialeurytmi for kollegier og sosialterapeutisk sammenheng.

 • terapeutisk eurytmi for barn og voksne (krever tilleggsutdannelse).

 • forestillinger og scenekunst.

Pink Gradient

En modulbasert utdannelse

Velkommen til Eurytmi Norge og vårt nye 3-årige eurytmipedagogiske modulbaserte kurs.


Barn trenger bevegelse mer enn noen gang før, og i steinerskolen er vi så heldige å ha et fag som Eurytmi, dedikert til å utforske bevegelseskunst inspirert av Rudolf Steiners impulser for bevegelse og selvutvikling. Et fag som berører elementer av moderne dans, lek og folkedans gir en unik mulighet til å tilby næring til barns utvikling på en helhetlig og allsidig måte. For å bevare eurytmifagets viktige plass i skolen tilbyr vi intensivkurs for pedagoger. Kom, la deg bli inspirert til å utvikle deg og gi rom for dype opplevelser med bevegelse i skolen med barn og unge. Det er mulig å delta uten pedagogisk bakgrunn, men for å fa en fast ansettelse i en steinerskole kreves undervisningskompetanse, eventuell individuell avtale med skolens
ledelse.

 

Høsten 2024 starter vi et nytt modulbasert løp

 

Alle modulene gir kursbevis innen temaet og modulene kan tas individuelt.
For skoleåret 2024-2025 tilbyr vi:


Modul 1: Geometriske former og stavøvelser.


Spesielt for mellomtrinn til videregående. Modulen dekker øvelser knyttet til billeddannelse, konsentrasjon, samhandling, rombevissthet, følelse regulering, fin og grov motorikk. Innholdet kan knyttes til matematikk, rytmisk del av hovedfag og gruppeprosesser, de støtter arbeidsminne, den enkeltes forhold til seg selv og til gruppen.


Modul 2: Leken musikk-kunnskap, tall og rytmer.

 

Musikalsk eurytmi for mellomtrinn til videregående. Vi arbeider med akustikk, svingninger, tonespiral, intervall, takt, rytmer, dur, moll, melodi og motiv. Vi beveger oss til, finner sammenheng i musikk og ser på utviklingen gjennom musikkhistorien. Dette relaterer vi til klassetrinnene, elevenes utvikling, relasjon og gruppeprosesser. Innholdet er rettet til klasselærere, sosiallærere, musikklærere og eurytmipedagoger.


Undervisningen finner sted på Steinerhøyskolen fra mandag 09.00 til fredag 17.00. Vi anbefaler praksis av stoffet i egen undervisning mellom samlingene. Kompendium med dekkende faglitteratur gis. Kursdeltagere som tar alle moduler på tilbys ukentlig faggrupper og studie digitalt. For eurytmipedagoger og tidligere deltakere er det mulig å følge samlingene som oppfriskning.

Fremtidige moduler:

 • Lydeurytmi, lyd, klang, stavelser, grammatikk, lyd og språk. Eurytmi og fordypning i metoder knyttet til bevegelse og sanselære. For grunnskolen og videregående.

 • Musikkens element, melodi, rytme harmoni. Musikalsk eurytmi og bevegelse. Gruppedynamikk og sosial skulptur. For hele grunnskolen og videregående.

 • Poetikk og diktformer gjennom kulturepokene. For hele grunnskolen og videregående.

 • Kulturepokene, legender, epos og diktning, dramatisering av stoff fra ulike kulturer. For grunnskolen og videregående.

 • Musikk gjennom historien, ulike instrument. For grunnskolen og videregående.

 • Farger, planeter og dyrekrets. For grunnskolen og videregående.

 

Samlingene går over fem dager fra 09.00 – 17.00 og inneholder undervisning, praktisk øving, veiledning, øving i grupper og avsluttende fremleggelse etter endt blokk.


Påbygning:

 

For å kvalifisere til det komplette, internasjonalt godkjente eurytmidiplomet som gis av høyskolen ved Goetheanum, Dornach, Sveits, er det nødvendig med en kunstnerisk påbygning over ca. to år. Ta gjerne kontakt hvis det er ønsket. Med dette internasjonale diplomet kan du ta en Master i terapeutisk-, pedagogisk- eller kunstnerisk eurytmi.
 

Ved interesse ser vi på muligheten for å tilby eurytmikurs for barnehagepedagoger, ta kontakt om det er et ønske.

Eurytmi Norge samarbeider med Steinerskoleforbundet og Eurytmistforbundet i Norge.

Les vår studiehåndbok her:

232491745_10158367003715334_9141081198760183495_n.jpg
IMG-2393.jpg
IMG-2051.jpg

Priser:

 • Èn modul, 15 kursdager Kr. 12.000.

 • To moduler 30 kursdager Kr. 22.000.

Studiesamlinger skoleåret 2024/2025:

MODUL 1:

 • Uke: 37

 • Uke 47

 • Uke 10

MODUL 2:

 • Uke: 42

 • Uke 4

 • Uke 15

Undervisningen finner sted på Steinerhøyskolen fra mandag 09.00 til fredag 17.00. 

Pink Gradient

Kollegiet

Kollegiet i Eurytmi Norge består av Gudrun, Angela, Kristin og Petar. For å sikre en kontinuerlig dynamisk og kunstnerisk vekst har vi også knyttet til oss en rekke profesjonelle gjesteforelesere og kunstnere innen ulike kunstformer som bidrar til et variert og allsidig utviklingsmiljø.

IMG_9997_edited.jpg
Skjermbilde 2023-03-07 kl. 19.27.21.png

Gudrun Sanden

Eurytmist og grunnlegger av Eurytmi Norge

Gudrun er utdannet musikkpedagog og eurytmist ved Høyskolen i Järna i Sverige (1982-1988). Etter utdannelsen i Sverige reiste hun til Sveits og jobbet med sceneeurytmi, workshop og kurs ved Goetheanum frem til 1998. Fra 1990 underviste hun som eurytmilærer i barnehager og Steinerskoler i Norge, og underviste ved Den Norske Eurytmiskole fra 2001-2004. Gudrun har vært kursholder ved Steinerhøyskolen fra 2000, og har skapt og regissert forestillinger for barn og voksne siden 1999. I dag jobber hun som eurytmilærer og drifter Eurytmi Norge, regresjonsterapeut og fiolinist. 

  Skjermbilde 2023-03-07 kl. 19.27.50.png

  Angela Nicholaisen

  Eurytmist og grunnlegger av Eurytmi Norge

  Angela er utdannet eurytmist ved Den Norske Eurytmihøyskolen (1990-1994), og underviste i eurytmipedagogikk ved samme sted fra 2010-2015. Hun har medvirket i mange sceneprosjekter og ensembler i inn- og utland, bl. a. ved Eurythmy Spring Valley i USA. Fra 1995 har hun vært eurytmilærer i barnehager og Steinerskoler i Norge og Kina, og er nå medarbeider ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. I 2020 tok hun sin master i Eurythmy Performance ved Alanus Universität i Tyskland.

   20230205_200658.jpg

   Kristin Ledsaak

   Språkformer

   Kristin er utdannet språkformer ved “Schule für Sprachgestaltung und dramatische Darstellerkunst am Goetheanum” i Sveits (1982-1987). Hun har undervist språkforming ved Steinerhøyskolen fra 1993-96, og medvirket i sceniske forestillinger fra 1998.

    Skjermbilde 2023-03-07 kl. 19.25.31.png

    Petar Andonov

    Pianist

    Petar er utdannet konsertpianist, musikkformidler og klaverpedagog i Bulgaria, England og Norge. Han er utøvende musiker, musikkpedagog og eurytmipianist, spiller til toneeurytmi og underviser i musikk. Han har vært fast pianist hos Eurytmi Norge fra 2019.

     Skjermbilde 2023-03-07 kl. 18.44.04.png

     Kontaktinformasjon

     Ta kontakt for mer informasjon og påmelding:

      

     Gudrun Sanden

     Tlf: (+47) 988 56 013

     E-post: gsanden19@outlook.com

     Kontonr: 1254.62.67537

     Våre samlinger er på: 

     Steinerhøyskolen i Oslo

     Professor Dahls gate 30,

     0260 Oslo

     For donasjoner eller annen

     støtte ta kontakt med:

     ProSpons Eurytmi Norge

     v/Torill Stang

     Org.nr: 929 253 590

     ProSpons Eurytmi Norge 

     ProSpons Eurytmi Norge er en støttegruppe for utvikling av lærere som vil kunne undervise Eurytmi i Steinerskolene i Norge.

      

     Kurs foregår i helger og noen uker i året på Berle i Oslo over en 5-årsperiode.

     Studentene praktiserer underveis ved skolene de er knyttet til.

      

     Støttemedlemsskap i ProSpons Eurytmi Norge koster kr 250,- pr år. Da blir du invitert til avslutninger før jul og sommer hvor studenter og lærere fremviser sitt arbeid. Du vil også få tilbud om å være med på kurs.

      

     ProSpons Eurytmi Norge er takknemlig for gaver/engangsbeløp!

      

     Kontakt:

     Torill Stang, torilla7@gmail.com, 91624307

     Beathe Disington, beathe.di@hotmail.com, 91129943

     Organisasjonsnummer: 929253590

      

     Medlemsinnbetaling og Bidrag til konto i Cultura bank: 12546366632 eller til Vipps: 91624307 merkes med: Medlem/bidrag fra: navn, e-post/telefon.

      

      

     Tusen takk for din støtte!

     4fdaa7054b474b4e52bd19a747192e3e.jpg

     Linker

     ALANUS UNIVERSITY

     OF ARTS AND

     SOCIAL SCIENCES

      

     Eurytmi Norge sin mentor-høyskole

     Eurytmi i Norge

      

      

     Norsk eurytmistforbund og eurytmiutdanning i Norge

     Rudolf Steiner

     Archive

      

     Awakening Anthroposophy
     in the World

     Eurythmyonline

      

     Eurythmy and Anthroposophy Webinars

     with Cynthia Hoven

     Eurythmy4YOU

      

     Online courses and trainings

     for everybody

     youwithme

     bottom of page